ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

  • Тарас Михайлович Тилик
  • Вадим Анатолійович Івченко
Ключові слова: захист цивільних прав, Конституція, цивільне право, судовий захист, цивільні інтереси, порушені права, цивільний кодекс

Анотація

В даній статті авторами розглядаються питання захисту цивільних прав та інтересів учасників цивільних правовідносин. На підставі аналізу чинного законодавства а також думок вчених правників автори надають визначення поняття «способів захисту цивільних прав та інтересів»; коротко охарактеризувати види способів захисту цивільних прав та інтересів; окреслити нюанси при застосуванні способів захисту цивільних прав та інтересів. Авторами зазначається, що на підставі аналізу чинного законодавства, цивільне законодавство не містить визначення поняття способів захисту цивільних прав та інтересів. В статті надається визначення та розподіл по відповідним критеріям способи захисту цивільних прав. Так, автори вказують, що способи захисту цивільних прав у багатьох випадках передбачені правовими нормами, які регулюють конкретні правовідносини, але автори зазначають, що вказаний перелік не є вичерпним і може бути продовжений. На підставі чинного законодавства, науковцями надана характеристика основним підставам для захисту цивільного права особи. З’ясовано, що вибір способу захисту цивільних прав та інтересів залежить від деяких важливих факторів, а саме характеру правовідносин та виду правопорушення. У висновках авторами наголошується дотримання положень ст. 55 Конституції України, при виборі способу захисту, і, зазначається, що саме вона надає можливість застосовувати ті способи захисту цивільних прав та інтересів, що не передбачені законом або договором але не заборонені законом.

Опубліковано
2020-11-15
Розділ
Статті журналу