ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ: ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ. БАЧЕННЯ ВЧЕНИХ

  • Руслан Сергійович Кацавець
Ключові слова: юридична деонтологія, етика, принцип гуманності, принцип професійно-правової активності, загальна юридична деонтологія, нормативна юридична деонтологія, спеціальна юридична деонтологія

Анотація

У праці досліджується питання розвитку юридичної деонтології; співвідношення моралі і права; етики юристів, як одного з невід’ємних елементів професійної культури.

Мета праці – розкрити філософсько-правову сутність; сформулювати сучасне бачення професії юриста; підкреслити свідоме й відповідальне ставлення до неї; сконцентрувати увагу на деонтологічних особливостях стосовно вимог до особистісних і професійних якостей юриста; визначити роль і значення професії у побудові правової держави, забезпеченні прав та інтересів громадян і юридичних осіб, що охороняються законом.

Опубліковано
2020-11-15
Розділ
Статті журналу